:::: MENU ::::

Годишно отчетно- изборно събрание

Годишно отчетно- изборно събрание

  • юни 02 /2015
  • 0

ПОКАНА

 

СНЦ „Онкоболни и приятели“ гр. Бургас, кани своите членове на Годишно отчетно- изборно събрание, което ще се проведе на 02. 06. 2015г. в офиса на сдружението на адрес: бул. „Демокрация“ №104а.

Събранието ще протече при следния дневен ред:

 

  1. Доклад за дейноста на сдружението през 2014г.
  2. Финансов отчет за 2014г.
  3. Проекто- бюджет за 2015г.
  4. Приемане на програма за осъществяване на дейностите и целите на сдружението през 2015г.
  5. Избор на Управителен съвет.
  6. Разни

 

Присъствието ви е желателно.