:::: MENU ::::

Отчетно изборно събрание

Отчетно изборно събрание

  • май 06 /2016
  • 0

Покана

СНЦ „ Онкоболни и приятели“ Бургас кани своите членове на годишно отчетно- изборно събрание, което ще се проведе на 06.06.2016г от 17.30 ч в офиса на сдружението на бул. „ Демокроция“ 104а. Срещата ще премине при следния дневен ред:
1. Доклад за дейноста през 2015г.
2. Финансов отчет за 2015г.
3. Проекто- бюджет за 2016г.
4. Програма за дейноста за 2016г.
5. Разни

Ще се радваме на Вашето присъствие!