:::: MENU ::::

Групова арт терепия

Групова арт терепия

  • дек 07 /2014
  • 0
Сдружение „Онкоболни и приятели” предлага групова арт терепия под ръководството на Веселка Йорданова - арт терапевт. Могат да се включат онкоболни и техните семейства.
Проекта ще стартира от 01.06.2014г. Записване на тел. 056 700 629.
- Група за арт терапия (10-12 души) с акцент върху терапевтичната работа.
- Веднъж седмично в сесии с продължителност 60 минути.
- Осигурени материали.
- Цена 10 лева на месец.
---- Отворена арт работилница За изработване на предмети с различни приложни техники (моделиране, плетиво, филц, декупаж, квилинг и др.).
- Веднъж месечно с материали осигурени от сдружението. Отворени за участие към членовете на сдружението, техните семейства и приятели.
Изработените предмети ще се предоставят за благотворителни разпродажби.
АРТ ТЕРАПИЯ Правенето на изкуството се счита за възможност за автентично и спонтанно, себе изразяване, използвайки въображение. Това преживяване с времето може да доведе до личностно осъществяване, емоционално коригиране и възстановяване. Арт-терапията е форма на психотерапия, която използва материали от изобразителното изкуство. Комбинира традиционни психотерапевтични техники с психологичните аспекти на творческия процес. При арт-терапията целта не е естетическото качество на произведението, а свободният израз на емоции, преживявания и психични съдържания. Творческият процес се използва, за да помогне на клиентите:
 
             • да се справят по-добре със стреса;
             • да отработят травматични преживявания;
             •да повишат познавателните си способности;
             • да имат по-добри взаимоотношения със семейството и приятелите си;
             •да се наслаждават на жизнеутвърждаващото удоволствие от творческото                 преживяване.
 
Специфичните за арт терапията механизми на терапевтично въздействие са: Възможност за изразяване на сложния, противоречив характер на чувствата, психичните състояния и неповторимата цялостност, която представлява личността. Специфични възможности за общуване. Арт-терапията създава възможност за една форма на невербална (без думи) комуникация с помощта на тристранен процес между клиента, терапевта и създадения продукт. Възможности за себепознание. Обратната информация, която човек получава от творческия продукт е много богата. Произведението дава много нова и синтезирана информация, увеличаваща широтата на неговото себепознание и възприемането на собствената личност като единна цялост. Личността участва в терапевтична промяна и запазва границите и самостоятелността си, а не я усеща като нещо, агресивно, идващо „отвън”. Запазва се най-дълбоката интимност на собствения преживелищен свят.