:::: MENU ::::

Инструкция за лимфодренажни процедури

ИНСTРУКЦИЯ за провеждане   процедури –мануален и апаратен лимфодренажен масаж

1. Процедурите  за провеждане на Лимфодренажен масаж  са доброволни и пациентът  прави информиран избор за прилагането им чрез изготвяне на индивидуална програма, която се изпълнява по  график. Пациенът не може да търси отговорност  от  сдружението и лицата, провеждащи процедурите, за настъпили негативни последици и развитие на болестни процеси.

2. Пациентът  доброволно предоставя  лична информация (данни) за попълване на  Регистрационна карта, която се завежда под номер и се вписва в Регистър.

  • Име и фамилия  в съответствие с  личната карта.
  • Възраст и състояние-навършени години  и измерване на разликите в обиколките на засегнатия крайник (мишница и  предмишница / бедро и подбердица) към момента на регистрацията (виж графиката).
  • Адрес по местоживеене към момента на регистрация.
  • Контакти-посочва се мобилен телефон, електронен адрес за кореспонденция и скайп име за интернет комуникация.
  • Диагноза-посочва се диагнозата, с която пациентът е регистриран в КОЦ-Бургас и номер на пациентското досие.
  • Дата на последната химиотерапия-пациентът посочва  последния ден от химиотерапевтичния курс. Не се препоръчва провеждане на лимфодренажни процедури, ако не са изминали минимум 30 дни.
  • Дата на завършване на лъчетерапия-пациентът посочва  последния ден от лъчетерапевтичния курс. Не се препоръчва провеждане на лимфодренажни процедури, ако не са изминали минимум 30 дни.
  • Допълнителна информация –  пациентът предоставя информация за провеждани хормонални, хранителни и друг вид  терапии, алергии, съпътстващи заболявания, специфични дейности, свързани с упражняване  на професии, работна  и домашна среда, както и други факти по преценка на пациента.

3.  При  установена разлика по-голяма от 2 см между обиколките на ляв и десен крайник, се  изготвя индивидуална програма, включваща  брой  процедури,  продължителност на мануалния и апаратния лимфодренажен масаж, график на провеждане, доп. указания и информация.

4. За провеждането на  процедурата  пациенът  е задължен  да  осигури „ръкав“ за масажирания крайник от тънка материя (3/4 чорапи за ръце и чорапогащник за крака), позволяваща поддържане на чистота и спазване на  хигиенни правила за работа с приспособленията на апарата.

5. Преди започване на всяка процедура се извършва измерване обиколката на крайника  и данните се записват в  Регистрационната карта.

6. Пациентът се задължава да спазва изготвения график на процедурите. Не се препоръчва пропускане на планирана процедура, както и промяна на договорения час. При непреодолими обстоятелства  за провеждане на планираната процедура за деня, пациентът е длъжен да  се обади на тел. 0877 24 33 04

7. При необходимост и желание  на пациента  след изпълнение на графика на индивидуалната програма може да се планират допълнителни процедури (поддържащ масаж).

8. Пациенти, включени в  процедурите за лимфодренажен масаж, могат да участват и в други  дейности, организирани от сдружението (обучения, йога, кинолектория, арт терапия, компютърна диагностика и др.). Участието се договаря с Председателя на УС на сдружението-Кр. Пеева.

9. След приключване на графика на планираните процедури, пациентът попълва анкетна карта  (бланка) и я предоставя за архива на  организацията.

10. Всеки пациент  има  свободен достъп до Книга на пациента за изразяване на мнения, предложения, похвали и оплаквания, която се намира в кабинета и се предоставя при поискване.

11. С подписване на Регистрационната карта пациенът  декларира, че е запознат с условията и се задължава да ги спазва.

Информация и записване за лимфодренажни процедури:

 +359 56 700 629

+ 359 888 535 440

+ 359 882 646 053

+ 359 877 243 304

      до KOЦ-Бургас, бул. “Демокрация“ No 104